SUBDODÁVKY ELEKTRO BIOVETA NA HANÉ

Ve výrobě léčiv pro zvířata jsme strávili celkem měsíc. Probíhala zde úprava stávající elektrické instalace a nová instalace ve výrobních prostorách.