BLESKOSVOD DLOUHÁ LOUČKA

Při montáži jsme narazili na krásné vosí hnízdo. Celkem tedy zábavná montáž.