MONTÁŽ TRAFOSTANICE A VEDENÍ 22kV

Autoplošina v terénu obstála celkem v pohodě.