OŘEZ STROMU HRABIŠÍN

Ve stromě procházelo vedení NN a při dešti nastávali zajímavé komplikace. Byli jsme tedy povoláni pokácet polovinu stromu.