PŘELOŽKA VEDENÍ NN V RAPOTÍNĚ

Nutností zde bylo úplné zastavení provozu hlavní komunikace od Šumperka směrem na Bruntál a Jeseník. Během 10 minut se tvořila celkem zajímavá kolona. :-)