OPRAVY ELEKTROINSTALACE PŘED REVIZÍ

Po návštěve revizního technika bylo zapotřebí několik úprav a oprav na elektrické instalaci.