MONTÁŽ DOPRAVNÍKU V ZAPA BETONÁRCE

Pronájem autoplošiny byl určen firmě MERKO a.s.