HROMOSVODY

Provádím jímací soustavy na všech objektech třídy LPS I, II,III a IV.

LPS (Lightning Protection System, systém ochrany před bleskem); LPL (Lightning Protection Level, hladina ochrany před bleskem); třída LPS I (banky, nemocnice, automobilky, vodárny, elektrárny), II (školy, supermarkety, katedrály), III (rodinné domy, zemědělské stavby), IV (stavby bez výskytu osob a majetku). 

Zajistím také strojní výkopové práce kolem objektu včetně zapravení. 

Výpočty provádím pomocí Milanova software kníŠka.

Jímací soustavu dodávám a montuji jak izolovanou tak neizolovanou. 

Montáž anténních stožárů a oddálených jímačů jsou u mě samozřejmostí. 

Na veškeré jímací soustavy zajistím revizní zprávu. 


...UKÁZKY MÉ PRÁCE...