JÍMACÍ VEDENÍ

Každý objekt je dobré chránit jímacím vedením a jímači před úderem blesku.

                     JÍMACÍ VEDENÍ                                                                          JÍMAČE A ODDÁLENÝ HROMOSVOD

Jímací vedení se obvykle zhotoví z poloměkkého nebo měkkého drátu Almgsi pr.8mm. V ojedinělých případech lze zhotovit také z izolovaných vodičů. Každé jímací vedení musí být zhotovené kvalitně, pohledově a především v souladu s ČSN EN 62305-1.

Každý jímač či oddálený hromosvod musí být navržen a zhotoven tak, aby nehrozil zásah bleskem pomocí výpočtového programu (valivé koule). Naše firma nabízí vypracování projektu, zhotovení realizace a finální revizi.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU REALIZACE NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO FORMULÁŘE