SVODIČE PŘEPĚTÍ

Přepěťové ochrany se rozdělují do tří tříd - B, C, D, nově se označují jako ochrany typu 1, 2 a 3.

   Přepěťové ochrany chrání elektrická zařízení před poškozením izolace přepětím vyšším, než které je       schopná izolace vydržet. Nazývají se též "bleskojistky" nebo "svodiče přepětí". Za přepětí můžeme           považovat napětí (U), které je oproti jmenovitému napětí (Un) dvojnásobné. Překročení jmenovité             hodnoty napětí Un o 10-20 % je považováno za normální provozní stav. Nastavená ochranná hladina,       kdy přepěťová ochrana začne omezovat napětí průchodem vnitřního proudu, musí být nižší, než je           izolační hladina zařízení.

Svodič přepětí TYP 2 do zapojení v síti TN-C-S.

Svodič přepětí TYP 3 do zapojení k zásuvce 230V síť TN-C-S.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU REALIZACE NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO FORMULÁŘE