TOPNÉ ROHOŽE

Topné rohože jsou umístěny přímo pod dlažbu v tenké vrstvě pružného tmelu. Snadno se instalují a ve spojení s vhodnou regulací zajišťují vysoce ekonomický provoz. Vhodné pro systémy hlavního vytápění, i pro systémy komfortního ohřevu podlahy. 

ROHOŽE PRO PŘÍMÉ VYTÁPĚNÍ

ROHOŽE PRO AKUMULAČNÍ A POLOAKUMULAČNÍ VYTÁPĚNÍ

Z hlediska funkčnosti není mezi okruhem a rohoží žádný rozdíl - topná rohož je v podstatě topný kabel přichycený k nosné tkanině. Tyto dva výrobky se liší pouze ve způsobu pokládky. Instalace okruhu je flexibilnější, ale náročnější. Rohož se vyznačuje jednodušší pokládkou a je u ní zajištěno rovnoměrné rozložení výkonu. Rohož je však vhodná spíše pro pravidelné plochy. Přímotopné vytápění je nejrozšířenější způsob aplikace. Používá se jak pro systémy hlavního vytápění, tak i pro systémy komfortního ohřevu podlahy. Topná rohož je umístěna těsně pod nášlapnou vrstvou, obvykle ve flexibilní stěrce nebo samo-nivelačním potěru. Používají se kabely co nejmenších průměrů a s nižším lineárním příkonem, aby byla rozteč smyček malá a podlaha se rovnoměrně prohřívala. Výhodou tohoto systému je snadná instalace a flexibilnější provoz.
Pro přímé vytápění nabízíme topné rohože se samolepícími páskami LDTS a LD, samolepící rohože LSDTS a ultratenké rohože CM. Pro svépomocnou instalaci sadu Comfort Mat s kompletní výbavou pro pokládku podlahového vytápění.

Z hlediska funkčnosti není mezi okruhem a rohoží žádný rozdíl - topná rohož je v podstatě topný kabel přichycený k nosné tkanině. Tyto dva výrobky se liší pouze ve způsobu pokládky. Rohož se vyznačuje jednodušší pokládkou a je u ní zajištěno rovnoměrné rozložení výkonu. Výhodou akumulačního a poloakumulačního systému je nižší pořizovací cena topných rohoží - protože je kabel umístěn v dostatečně silné vrstvě, která zajistí rovnoměrné rozložení teploty, lze použít kabely s vyšším lineárním příkonem (cca 15 W/m). Nevýhodou je komplikovanější způsob pokládky - především tehdy, má-li být topný kabel uvnitř nosné desky. Tato deska musí být monolitická, a pokud by se například u betonu odlila jen vrstva 2cm, po zavadnutí instaloval topný kabel a až následně udělala druhá vrstva tl. 4cm, hrozí velmi reálné nebezpečí, že po uvedení topného kabelu do provozu dojde k oddělení těchto dvou vrstev a k tzv. "vzdutí" podlahy. U poloakumulačních a akumulačních systémů je také nutné důsledně dodržovat při prvním uvedení do provozu postupný náběh teploty podlahy - tzv. režim prvního zátopu.
Pro akumulační a poloakumulační vytápění nabízíme topné rohože LPSV o plošném příkonu 100W/m², 150W/m2 a 160W/m2.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU REALIZACE NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO FORMULÁŘE