ZEMNĚNÍ A POSPOJENÍ

Dnešní doba přitvrdila. Každý objekt musí mít kvalitně a odborně provedené zemnění a pospojení kovových částí objektů.

Půda je vlivem zemní vlhkosti do určité míry elektricky vodivá. To umožňuje využít zemi jako elektrický vodič. Spojíme-li jeden vodič elektrického zdroje se zemí, země v okolí tohoto spojení bude mít zhruba stejný elektrický potenciál jako tento vodič. Spojíme-li se zemí v dosahu tohoto potenciálu jiný vodivý předmět, např. kovový kryt elektromotoru, přiřadíme mu potenciál uzemněného vodiče zdroje. Dostane-li se elektřina vlivem poruchy na kostru motoru, je tento poruchový proud na kostře sveden do země a nemůže se škodlivě projevit, protože kostra motoru je uzemněná na potenciál jednoho vodiče zdroje. Jsou-li v obvodu zapojeny jisticí a bezpečnostní prvky, např. elektrický jistič nebo proudový chránič, poruchový proud tekoucí do země způsobí jejich vypnutí, a tím odpojení vadného zařízení.

Je to kombinace všech prostředků, kterými se elektrická instalace nebo její části stýká se zemí.
Uzemnit znamená spojovat jakýkoliv vodič nebo vodivou část s hmotou Země. Ta pak slouží jako důležité a velice rozsáhlé vyrovnání potenciálů, či jak jsme zvyklí říkat - pospojování.
Uzemnění se zřizuje pro ochranu před úrazem elektřinou, pro ochranu před bleskem a přepětím nebo pro správnou funkci elektrických zařízení. Zajišťuje se zemniči náhodnými nebo strojenými.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU REALIZACE NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO FORMULÁŘE